TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sao Đỏ

Đăng ký xét học bạ
lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12


Đăng ký xét học bạ lớp 12
theo tổ hợp môn xét tuyển


Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT


Đăng ký dự thi tuyển sinh
Đại học liên thông


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học II, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3882 402. Fax: (0220) 3882 921. Email: info@saodo.edu.vn. Website: http://saodo.edu.vn