TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sao Đỏ

ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học II, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3882 402. Fax: (0220) 3882 921. Email: info@saodo.edu.vn. Website: http://saodo.edu.vn